فرهنگ تشیع

فرهنگ غدیر

۱۴۰۰ مرداد ۰۷

تأمل در سيره اميرالمؤمنين كه تبلور غدير است و شيوه حكومتی حاكمان پس از آن حضرت شكاف ژرف ميان فرهنگ غدير و ديگر فرهنگ‏ها را به خوبی آشكار می‏كند

جزئیات