#دمکراسی

چگونه می‌توان حس شهروندی را در وجود افراد نهادینه کرد؟

۱۳۹۷ شهریور ۲۲

نهادینه کردن مفهوم شهروندی در افراد در گرو توسعه سازمان‌های آموزشی و فرهنگی است. پرورش نیروی انسانی کارآمد و متخصص و اندیشمند بدون وجود یک سیستم صحیح تربیتی امکان‌پذیر نمی باشد. بنابراین برخلاف تصور بسیاری، جامعه در ایجاد و باورمند کردن مفهوم شهروندی نقش بسیار پررنگ تر و تأثیرگذار تری نسبت به دولت ایفا می کند.

جزئیات

بنیاد جهانی آیت الله العظمی شیرازی: کشورهای خاورمیانه برای احیای اهداف روز جهانی دموکراسی به پا خیزند

۱۳۹۵ شهریور ۳۰

بنیاد جهانی حضرت آیت الله العظمی شیرازی با صدور بیانیه ای از کشورهای خاورمیانه خواست برای به ثمر نشاندن اهداف روز جهانی دموکراسی به پا خیزند. متن این بیانیه به شرح زیر است:

جزئیات