توریست

آیا گرد‌شگری مارا به چاه نفت می‌رساند‌؟

۱۳۹۵ مهر ۰۵

گردشگری مقوله ای است که بسیاری از کشورها از آن سود می برند و ایران باوجود جاذبه های توریستی بسیار کماکان کمترین سهم را از این تجارت دارد.

جزئیات