توریست

آیا گرد‌شگری مارا به چاه نفت می‌رساند‌؟

۱۴۰۰ مرداد ۰۸

گردشگری مقوله ای است که بسیاری از کشورها از آن سود می برند و ایران باوجود جاذبه های توریستی بسیار کماکان کمترین سهم را از این تجارت دارد.

جزئیات