اموزش و پرورش

سرمایه گذاری در آموزش و پروش برای تغییر جهان

۱۴۰۰ مرداد ۰۷

گزارش حاصل با عنوان «نسل آموزش: سرمایه گذاری در آموزش و پروش برای تغییر جهان» مجموعه‌ای از راهکارهایی است که کشورهای کم درآمد و با درآمد متوسط را قادر می‌سازد که نرخ کیفیت و کمیت آموزش خود را برای یک نسل بالا ببرند.

جزئیات