#سنت و مدرنیته

شیخ فضل الله نوری و مخالفت با مشروطه

۱۳۹۸ شهریور ۰۹

یکی از مشکلاتی که بر سر راه مشروطه قرار گرفت، مخالفت برخی از روحانیون با آن بود.

جزئیات

مدرنیته در نظر آیت الله شیرازی

۱۳۹۶ بهمن ۲۳

مدرنیته از نظر مفهوم و معنا دارای ابهام بسیاری است و این پیچیدگی و ابهام حتی در بینش و تفکر غربی‌ها که خود به وجود آورنده آن هستند به چشم می‌خورد. ازاین‌رو طبیعی است که کشورهای اسلامی در یافتن مفهوم و معنای آن با مشکلی دوچندان روبرو شوند و گروهی آن را به محدوده زمانی امروزی تفسیر کرده و گروهی دیگر معتقد باشند که این یک مفهوم فلسفی مرکب است که به درک ماهیت خلقت می پردازد.

جزئیات

بنیادگرایی اسلامی در گفتگو با سید حسین نصر

۱۳۹۶ مرداد ۱۷

به نظر پرفسور سید حسین نصر، آنچه اکنون به نام داعش می‌بینیم بی‌ارتباط با اتفاقات چهارده قرن گذشته در جهان اسلام نیست. او معتقد است که گسترش داعش به دلیل بدخوانی از کلمه جهاد در اسلام است. با پرفسور نصر درباره‌ی علل تاریخی پیدایش داعش در کشورهای سوریه و عراق به گفت وگو نشستیم.

جزئیات

آیا دین روزی از بین خواهد رفت؟

۱۳۹۵ مهر ۱۳

همان‌طور که می‌دانیم الحاد و بی‌اعتقادی در سراسر جهان رو به افزایش است. اما آیا این بدان معنا است که معنویت نیز روزی به تاریخ خواهد پیوست؟!

جزئیات

غرب و کاستی معنویت

۱۳۹۵ مهر ۱۳

فقر معنوی دستاورد مهم مدرنیته امروز است که در بسیاری از موارد، بیش از فقر مادی خطرآفرین است. فقر معنوی در شرایطی به وجود آمده که مدرنیته با انواع و اقسام تولیداتش، همه فضاها را اشغال کرده اما به نظر می‌رسد بلایی جانسوز همچون یأس و نومیدی را به کام زندگی ریخته است.

جزئیات