#مالزی

عرصه بر شیعیان مالزی روز به روز تنگ تر می شود

۱۳۹۵ مهر ۲۲

یک دیپلمات مالزی با اشاره به تلاش عربستان در تربیت افراطیون نظامی و اساتید متعصب وهابی، گفت چیزی که تاکنون در جنوب شرقی آسیا آشکار نشده، روند تدریجی عربستانی سازی این منطقه است.

جزئیات