روابط بین الملل

آیا ما منزوی هستیم؟

۱۴۰۰ مرداد ۰۹

پاسخ کوتاه: بستگی به شعاع دایره ای دارد که در آن زندگی و معاشرت می کنیم.

جزئیات

جهانی شدن یا جهانی نشدن؟ کدامیک بهتر است؟

۱۴۰۰ مرداد ۰۹

جهانی سازی واقعیتی است غیر قابل چشم پوشی؛ اما باید راهکارهای کاهش تبعات و مواجهه بهتر با آن را یافت

جزئیات

مهم ترین مسأله کشور کسب ثروت است نه امنیت ملی

۱۴۰۰ مرداد ۰۹

در روابط اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی به اندازه‌ای که دو واحد به همدیگر قفل می‌شوند به همان اندازه معقول رفتار می‌کنند یعنی اگر ما و عربستان حدود ۱۵ تا ۲۰ میلیارد دلار تعامل اقتصادی داشتیم تا اندازه‌ای به هم قفل بودیم و ما و آنها الفاظی که امروز راجع به یکدیگر استفاده می‌کنیم را به کار نمی‌بردیم. اگر اقتصاد ایران به اقتصاد آمریکا قفل بود هیچگاه آمریکا را در توییتر به‌عنوان کشور قرون وسطایی معرفی نمی‌کردیم که یکی از وزرا به این مسئله اشاره کرد. چرا؟ به‌دلیل اینکه قفل شدن رفتار انسان را تنظیم می‌کند.

جزئیات

بحران سوریه، زمینه ساز گرمی روابط ایران و مصر

۱۴۰۰ مرداد ۰۹

در اینکه شکل گیری نوعی از رابطه بین دو کشور می تواند توازنی قابل قبول درمعادلات منطقه ای ایجاد کند نکته ایست که شاید تهران و قاهره کم کم به آن وقوف یافته باشند.

جزئیات