هیلاری کلینتون

آمریکاییان در دوراهی انتخاب بین بد و بدتر

۱۴۰۰ مرداد ۰۶

«نه به کلینتون» معادل «آری به ترامپ» معرفی می‌شود. اما در کشوری که هیلاری و همسرش برای سه دهه از سیاست‌مدارانِ پرقدرت و بانفود آن بوده‌اند، به دشواری می‌توان ظهور پدیده‌ی ترامپ و طرفدارانش را جدا از کارنامه‌ی کاریِ کلینتون‌ها فهمید

جزئیات