#فتنه

برگزیده بیانات ایت الله العظمی شیرازی در شام غریبان حسینی

۱۳۹۶ مهر ۱۳

در شام غریبان کربلا مرجع عالیقدر ایت الله العظمی سید صادق شیرازی در خیل عزیم عزادارن حسینی به ایراد سخن پرداخته و به نکاتی از درسنامه عاشورا اشاره کردند: چرا خواست الاهی بر وقوع عاشورا استوار گشت؟ بزرگترین فتنه در جامعه اسامی چیست؟ دو معجزه عاشورا کدام است؟

جزئیات

فتنه و نحوه مقابله با آن

۱۳۹۵ مهر ۲۷

مردان الاهی همچون علی علیه السلام که با نگاهی ژرف دوردستهای زندگی انسانی را میدیده اند در کلمات گهربار خود مردم را در مواجهه با خطرات گوناگون راهنمایی نموده اند که یکی از این پرتگاهها هنگامه ­ی فتنه است.

جزئیات