عزاداری

تاریخ، علل و پیامدهای شعایر حسینی

۱۴۰۰ مرداد ۱۵

عزاداری از چه زمانی در سلوک شیعیان شکل گرفت؟ نقش رهبران شیعه در بسط انها چه بود؟ چه اثار مثبت و یا منفی برای جامعه شیعیان در پی دارد؟ در دیدار با ایت الله سید جعفر شیرازی در پی پاسخ به این پرسشها بر امدیم.

جزئیات

محرم و عزاداری؛ بایدها و نبایدها

۱۴۰۰ مرداد ۱۵

روزنامه جمهوری اسلامی پیرامون آفات و آسیب های عزدارای با حجت الاسلام سروش محلاتی به گفت و گو پرداخته است که در ادامه می خوانید:

جزئیات

امام حسین(ع) استثنای عالم وجود

۱۴۰۰ مرداد ۱۵

ماجراى سيدالشهدا از همه جهت استثنا است وتاريخ شهادت مى ‏دهد كه دشمنان سيدالشهداء در همين دنيا كيفر شدند وخدا مهلتشان نداد .

جزئیات