#تشیع

حادثه کویته؛ چرا دولت پاکستان با تروریستها برخورد نمی کند؟!

۱۳۹۵ آبان ۰۴

پاکستان، کشور اشوب زده ای است که با تحریک عربستان، هر روز فشار و کشتار شیعیان در ان ابعاد گسترده تری به خود میگیرد. چرا دولت پاکستان با تروریستها برخورد نمیکند؟

جزئیات