#حریری

انتخاب ریاست جمهوری لبنان؛ پیروزی حزب الله و چشم انداز پیش رو

۱۳۹۵ آبان ۱۰

لبنان که دو سال و پنج ماه بدون رئیس جمهور بود بالاخره با حمایت حریری از میشل عون به این بحران خود پایان داد. حال گام بعدی چه خواهد بود

جزئیات