جهان عرب

چرا خاورمیانه به دموکراسی نمی رسد؟

۱۴۰۰ مرداد ۱۰

شهروندان عرب تشنه این هستند که خود حکمرانانشان را انتخاب کنند ولی آنچه آنان پیش و بیش از این هدف نیاز دارند، نهادهای مستقل است

جزئیات

چه شد که کار جهان اسلام به اینجا کشید؟

۱۴۰۰ مرداد ۱۰

فهم رویدادهای سال 1979 برای کسانی که می کوشند تا آینده بهتری را برای خاورمیانه ترسیم کنند مهم است.

جزئیات

ایران چقدر باید نگران معامله ترامپ و عربستان باشد

۱۴۰۰ مرداد ۱۰

همزمان با پیروزی انتخاباتی حسن روحانی، ترامپ به عربستان سعودی سر کرد و ضمن فروش میلیاردها دلار تسلیحات نظامی به عربستان و نشستهایی با رهبران کشورهای اسلامی خط و نشانهای زیادی برای ایران کشیده شد. ایا این تهدیدها برای ایران نگران کننده است؟

جزئیات

چرا رابطه مصر با عربستان سعودی تیره شد؟

۱۴۰۰ مرداد ۱۰

از دیرباز مصر و عربستان دو کشور مهم عرب، از روابطی دوستانه و در هم تنیده برخوردار بودند اما در سالهای اخیر این روابط به تیرگی گراییده و سیاستهای دولت مصر بیشتر متمایل به ایران شده است. در مقاله پیش رو علل این واقعیت مورد بررسی قرار میگیرد.

جزئیات