حزب الله

عربستان بازنده رقابت منطقه ای با ایران

۱۴۰۰ مرداد ۰۸

ایران و عربستان دو کشور قدرتمند و با نفوذ خاورمیانه اند که منافعشان در برخی موارد در تقابل باهم قرار گرفته است. حال با طولانی شدن جنگ عربستان در یمن، نبرد جهانی با داعش، سرانجام موفق توافق برجام و ... دست بالا با کدام است؟

جزئیات