علامه طباطبایی

نقد خود، توصیه بزرگ علامه طباطبایی

۱۴۰۰ مرداد ۰۸

انتقاد علامه این است که ما شرقی‌ها «تفکر اجتماعی» را نیاموخته‌ایم و به جای هم فکری، مبتلا به تفکر فردی هستیم و لذا فقط درصدد منافع فردی خودمان برمی‌آییم.

جزئیات