زیارت امام حسین

اربعین، شگفتی تاریخ بشریت

۱۴۰۰ مرداد ۰۹

در دورانی که جهان اکنده از مرگ عاطفه انسانی است ما شاهد بزرگترین شگفتی تاریخ در مهربانی و محبت هستیم...

جزئیات

نگاهی به زیارت نامه امام حسین(ع) در اربعین

۱۴۰۰ مرداد ۰۹

زيارت اربعين، نوعی «تجديد ميثاق» با امام حسين(ع) و اهلبيت و امامان معصوم(ع) است. ابراز وفاداری نسبت به آنان و راه و مرامشان، ابراز عداوت و برائت نسبت به قاتلان و دشمنان آنان

جزئیات

ثواب استثنايى زيارت امام حسين علیه السلام

۱۴۰۰ مرداد ۰۹

آنچه امروزْ در جریان است یک حرکت عظیم و شعاری رسا در ظهور ایمان به خدا و عشق به اولیای الهی است. یعنی مصداقی است برای شعائر الله

جزئیات