#درسهای عاشورا

دفاع از آزادی انسان، هدف حرکت امام حسین(ع)

۱۳۹۹ شهریور ۰۷

امام حسین(ع) شخصیت ممتازی است که بررسی جنبه های مختلف زندگانی ایشان حاوی آموزه های فراوانی می باشد. درباره این جنبش عظیمِ مردمی، نظریاتی توسط نظریه پردازان ابراز شده و می شود.

جزئیات

برگزیده بیانات ایت الله العظمی شیرازی در شام غریبان حسینی

۱۳۹۶ مهر ۱۳

در شام غریبان کربلا مرجع عالیقدر ایت الله العظمی سید صادق شیرازی در خیل عزیم عزادارن حسینی به ایراد سخن پرداخته و به نکاتی از درسنامه عاشورا اشاره کردند: چرا خواست الاهی بر وقوع عاشورا استوار گشت؟ بزرگترین فتنه در جامعه اسامی چیست؟ دو معجزه عاشورا کدام است؟

جزئیات

مهم ترین پیام عاشورا انسانیت و آزادگی است

۱۳۹۶ مهر ۰۴

امام حسین(ع) در کلامی ماندگار فرمودند: «اِنَّ النّاسَ عَبیدُ الدُّنْیا وَ الدِّینُ لَعْقٌ عَلى اَلْسِنَتِهِمْ؛ مردم بنده دنیا هستند و دین لقلقه زبان آنهاست» امام حسین(ع) این جمله را در شرایطی که مردم آن زمان با او بدعهدی کردند، از او دعوتی کردند و سر قول و قرارشان نماندند و باعث شدند حادثه کربلا اتفاق بیفتد؛ بیان کردند و اشاره می کنند که مردم برده دنیا شدند، اگر دین می گویند و نمازی می خوانند تا زمانی است که سود و منافع و دنیای آنها تامین است، هر جا که دینداری خواست با دنیای مردم در جنگ باشد، مردم دین را رها می کنند و دنیا را می چسبند.

جزئیات

انوار حسینی

۱۳۹۵ آبان ۲۹

نهضت عاشورا برای شیفتگان حضرتش حاوی این پیام است که برای هدایت و نجات خود وديگران از نادانى وتاريكى گمراهى بکوشید

جزئیات