#نوید کرمانی

یک مسلمان گزینه ریاست جمهوری در آلمان

۱۳۹۵ آذر ۰۵

کرمانی در سال‌های اخیر، تمامی تلاش خود را در صحنه­ اجتماعی وقف تبرئه کردن اسلام از اتهام خشونت و تروریسم کرده است

جزئیات