بنیادگرایی اسلامی

بنیادگرایی اسلامی در گفتگو با سید حسین نصر

۱۴۰۰ مرداد ۰۶

به نظر پرفسور سید حسین نصر، آنچه اکنون به نام داعش می‌بینیم بی‌ارتباط با اتفاقات چهارده قرن گذشته در جهان اسلام نیست. او معتقد است که گسترش داعش به دلیل بدخوانی از کلمه جهاد در اسلام است. با پرفسور نصر درباره‌ی علل تاریخی پیدایش داعش در کشورهای سوریه و عراق به گفت وگو نشستیم.

جزئیات

راشد غنوشی از بنیاد گرایی تا دمکراسی خواهی

۱۴۰۰ مرداد ۰۶

غنوشی چهره‌ مطرحی در میان اندیشه‌ورزان کنونی جهان اسلام است که کارش را از کنشگری سیاسی با رنگ و بوی ستیزه‌جویی آغاز کرد و پس از تجربه در عرصه سیاست، ارزش‌هایی چون دمکراسی، حقوق بشر و آزادی فردی را بدیلی به جهاد فرامرزی و ساختار استبدادی به جوامع اسلامی پیشنهاد می‌کند.

جزئیات

تندروهای بی خانمان

۱۴۰۰ مرداد ۰۶

دکتر داود فيرحی، استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران در گفت‌و‌گو با مهرنامه مختصات و ویژگی‌های بنیادگرایی را به بحث گذاشت و تمدن فروريخته، استبداد داخلی و استعمار خارجی را سه ضلع مثلثی می داند که به چيزی دامن زده به نام «اسطوره بازگشت به خويشتن» که خود را در قالب احياگری نشان مي‌دهد و اين احياگری هم خيلی زود به بنيادگرايی مي‌انجامد.

جزئیات

دین و سیاست در عربستان

۱۴۰۰ مرداد ۰۶

عبد العزیز در سال 1930 با حمایت انگلستان در سرزمینی نفت خیز با پیشینه فکری خشک و سنتی به قدرت رسید. تولد این عنصر نوظهور در بستر جنبش وهابیت صورت گرفت؛ به‌گونه‌ای که تاکنون نیز دو مفهوم دین و سیاست در عربستان درهم‌تنیده و به هم وابسته هستند. به زودی جریان دیگری به نام بیداری اسلامی زاده شد و جدال بین جریان سنتی و نوگرا در این کشور همچنان ادامه دارد.

جزئیات