#شناخت وهابیت

چرا عربستان به قهقرا رفت؟

۱۳۹۶ آذر ۰۷

در روزهای اخیر شاهد سخنانی از محمد بن سلمان بودیم که انقلاب اسلامی ایران را عامل اتخاذ سیاست محافظه کارانه عربستان معرفی کرد. اما حقیقت چیست؟ چه کسی در چند دهه گذشته عربستان و جهان اسلام را به قهقرا کشاند؟

جزئیات

دین و سیاست در عربستان

۱۳۹۵ آذر ۱۰

عبد العزیز در سال 1930 با حمایت انگلستان در سرزمینی نفت خیز با پیشینه فکری خشک و سنتی به قدرت رسید. تولد این عنصر نوظهور در بستر جنبش وهابیت صورت گرفت؛ به‌گونه‌ای که تاکنون نیز دو مفهوم دین و سیاست در عربستان درهم‌تنیده و به هم وابسته هستند. به زودی جریان دیگری به نام بیداری اسلامی زاده شد و جدال بین جریان سنتی و نوگرا در این کشور همچنان ادامه دارد.

جزئیات