#سلفی گری

چرا عربستان به قهقرا رفت؟

۱۳۹۶ آذر ۰۷

در روزهای اخیر شاهد سخنانی از محمد بن سلمان بودیم که انقلاب اسلامی ایران را عامل اتخاذ سیاست محافظه کارانه عربستان معرفی کرد. اما حقیقت چیست؟ چه کسی در چند دهه گذشته عربستان و جهان اسلام را به قهقرا کشاند؟

جزئیات

نگرانی شیعیان آلمان از حملات سلفی‌ها

۱۳۹۵ بهمن ۲۱

عضو هیات مدیره اسلامی انجمن گروه‌های شیعه در آلمان: «در برخی انجمن‌های ما این نگرانی رو به افزایش است که مساجد و دفاتر ما هدف حملات نئو سلفی‌ها قرار گیرد.»

جزئیات

افراط گرایی مذهبی در افغانستان قدرت می گیرد

۱۳۹۵ آذر ۱۱

افراط گرایی مذهبی در دانشگاه‌ها، مدارس، شبکه‌های اجتماعی و حتی نیروهای پلیس نفوذ کرده است

جزئیات