#مسلمان ازاد

تلاش سازمان جهانی نفی خشونت برای نجات مسلمانان روهینگا

۱۳۹۵ آذر ۱۴

سازمان جهانی نفی خشونت «مسلمان آزاد» (وابسته به بنیاد جهانی حضرت آیت الله العظمی شیرازی) با صدور بیانیه ای یادآور شده است که به مستندات و قرائن دارای اهمیت فراوانی دست یافته که بر پایه ی آن 132 هزار تن از مسلمانان روهینگا از سوی حاکمان میانمار در ایالت اراکان واقع در غرب کشور میانمار در معرض کشتار و گرسنگی قرار گرفته اند.

جزئیات