#جامعه اسلامی

گستره تامین اجتماعی در اسلام

۱۳۹۶ تیر ۲۴

در جامعه، اقشار ضعیفی وجود دارند که نیازمند کمک هم وطنان و دولتمردان هستند و بدون ارائه حمایت ها و خدمات اجتماعی، امکان تأمین نیازهای اولیه خود را ندارند. در اسلام نیز تأمین خدمات اجتماعی یکی از ارکان پیوند و همبستگی مردم در جامعه دانسته شده و نسبت به ایجاد شکاف طبقاتی هشدار داده شده است. آنچه در ادامه می خوانید دربرگیرنده راهکارهایی است که اسلام برای تأمین خدمات اجتماعی ارائه می دهد.

جزئیات

حقوق غیر مسلمانان در جامعه اسلامی

۱۳۹۵ آذر ۱۵

بر حكومت اسلامى لازم است كه با همه مردم حتى اقليت ‏هاى دينى نيكوترين رفتارها را داشته باشد و فرقى نمى ‏كند كه این اقلیت از پیروان اديان الهى مانند مسيحيان باشند يا پيروان مكاتب ديگر

جزئیات