#حوزه علمیه

روحانیت نیازمند تحول است

۱۳۹۵ آذر ۱۶

قبل از انقلاب تصور می‌شد که به‌سهولت می‌توان جامعه را دینی و مناسبات اجتماعی را اسلامی کرد، اما اکنون این درک درحال حاصل شدن است که این کار آسان نیست

جزئیات