#اهداف اردوغان در سوریه

شکست در حلب، پایان خطی برای اردوغان

۱۳۹۵ آذر ۲۱

با شروع ناارامیهای سوریه، اردوغان از بارزترین حامیان مخالفان بشار اسد بود که به دنبال مطامع سیاسی خود از دوست دیرین خود بشار اسد روی برگرداند اما امروز با تغییرات میدانی ناشی از پیروزیهای ارتش سوریه، خود را شکست خورده می بیند.

جزئیات