هفته وحدت

جایگاه وحدت در منظومه ارزش های اسلامی

۱۴۰۰ مرداد ۰۱

موافقین و مخالفین وحدت همواره یکدیگر را متهم به افراط و تفریط می کنند. آیا وحدت با اهل سنت و دیگر مخالفین همواره پسندیده است

جزئیات

به سوى حكومت يك ميليارد مسلمان

۱۴۰۰ مرداد ۰۱

جزیرة العرب، سرزمینی گرم و خشک که مردمی با بافت بومی و قبیله ای در جنگ و ستیزی مداوم باهم به سر می‌بردند. اکلشان پشم شتر اغشته به خون و رفتار رایجشان زنده بگور کردن دختران. پیامبری در میانشان ظهور کرد که دلهای خشن را نرم‌خو نمود اداب و سننشان را تغییر داد و در سایه اتحاد و همدلی بزرگترین امپراتوری دوران را پدید اورد. اما ان جلال و شکوه دیری نپایید که با دوری مسلمانان از احکام دینشان در هم شکست و به تفرقه، تشتت و جنگ و ستیز گرایید. مصلحان و اندیشوران اسلامی همواره در اندیشه برگردان ان حشمت و عزت به مسلمانها بوده‌اند تا انها را از ذلت فقر، جنگ و تفرقه برهانند. ایت الله سید محمد شیرازی در کتاب بیداری مسلمانان به اسباب عقب ماندگی مسلمانان می‌پردازد و راهکار های نجات انها را از این حال زار بیان میدارد. در مجموعه مقالاتی برگرفته از این کتاب به این موضوع می‌پردازیم.

جزئیات

آیا وحدت بین شیعیان و اهل سنت شدنی است؟

۱۴۰۰ مرداد ۰۱

بعد از قریب چهار دهه، می‌توان گفت پروژه وحدت نه تنها شکست خورده که ناخواسته جناح مخالف مذهبی تازه‌ای در بین شیعیانِ سنتی ایجاد کرده است

جزئیات