#وحدت شیعه و سنی

جایگاه وحدت در منظومه ارزش های اسلامی

۱۳۹۶ آبان ۰۷

موافقین و مخالفین وحدت همواره یکدیگر را متهم به افراط و تفریط می کنند. آیا وحدت با اهل سنت و دیگر مخالفین همواره پسندیده است

جزئیات

به سوى حكومت يك ميليارد مسلمان

۱۳۹۶ تیر ۲۱

جزیرة العرب، سرزمینی گرم و خشک که مردمی با بافت بومی و قبیله ای در جنگ و ستیزی مداوم باهم به سر می‌بردند. اکلشان پشم شتر اغشته به خون و رفتار رایجشان زنده بگور کردن دختران. پیامبری در میانشان ظهور کرد که دلهای خشن را نرم‌خو نمود اداب و سننشان را تغییر داد و در سایه اتحاد و همدلی بزرگترین امپراتوری دوران را پدید اورد. اما ان جلال و شکوه دیری نپایید که با دوری مسلمانان از احکام دینشان در هم شکست و به تفرقه، تشتت و جنگ و ستیز گرایید. مصلحان و اندیشوران اسلامی همواره در اندیشه برگردان ان حشمت و عزت به مسلمانها بوده‌اند تا انها را از ذلت فقر، جنگ و تفرقه برهانند. ایت الله سید محمد شیرازی در کتاب بیداری مسلمانان به اسباب عقب ماندگی مسلمانان می‌پردازد و راهکار های نجات انها را از این حال زار بیان میدارد. در مجموعه مقالاتی برگرفته از این کتاب به این موضوع می‌پردازیم.

جزئیات

نبرد شیعه و سنی، زورآزمایی ایران و عربستان

۱۳۹۵ آذر ۲۳

ایران و عربستان، دو کشور قدرتمند با روابطی پرفراز و نشیب در بستر تاریخ. رقابت منطقه ای انها سبب جنگهای پردامنه ای میان شیعه و سنی شده. مقاله پیش رو به تاریخ سیاسی عربستان و سپس روابط این کشور با ایران و شیعیان می پردازد.

جزئیات

آیا وحدت بین شیعیان و اهل سنت شدنی است؟

۱۳۹۵ آذر ۲۳

بعد از قریب چهار دهه، می‌توان گفت پروژه وحدت نه تنها شکست خورده که ناخواسته جناح مخالف مذهبی تازه‌ای در بین شیعیانِ سنتی ایجاد کرده است

جزئیات