#تاریخچه عربستان

در عربستان چه می‌گذرد؟

۱۳۹۶ آبان ۳۰

شبه جزیره العرب مرکب است از یمن، عربستان و پنج شیخ‌نشین دیگر. این مجموعه در حال حاضر در وضعیتی شکننده و خطرناک قرار دارد. تنها عمان و تا حدودی کویت است که از نوعی آرامش نسبی برخوردار هستند.

جزئیات

نبرد شیعه و سنی، زورآزمایی ایران و عربستان

۱۳۹۵ آذر ۲۳

ایران و عربستان، دو کشور قدرتمند با روابطی پرفراز و نشیب در بستر تاریخ. رقابت منطقه ای انها سبب جنگهای پردامنه ای میان شیعه و سنی شده. مقاله پیش رو به تاریخ سیاسی عربستان و سپس روابط این کشور با ایران و شیعیان می پردازد.

جزئیات