امام صادق

اشک های امام صادق علیه السلام

۱۴۰۰ مرداد ۱۵

در جامعه ما از حقیقت دین چه چیزی باقی مانده است؟

جزئیات

جریان تندرو در برابر امام صادق(ع)

۱۴۰۰ مرداد ۱۵

در روایت است که حضرت صادق(ع) با جمعی از اصحاب خود از محله‌ای عبور می‌فرمودند و دیدند که مردی غیرمسلمان گرسنه و برهنه است و وقتی حضرت به آن فرد لباس و غذای مناسب داد مورد اعتراض گروهی از اصحاب خود قرار گرفت که «چرا به یک کافر خدمت رسانی کردید؟» که حضرت آنان را متوجه حقوق انسانی هر انسان بر انسان دیگر نمود.

جزئیات

عدلی به وسعت صدق صادق

۱۴۰۰ مرداد ۱۵

امام صادق(ع) به اعتبار نقش مهمی که در هویت‌بخشی و صورت‌بندی مبانی اعتقادی و فقهی شیعه داشت، به‌عنوان «رئیس مذهب شیعه» شناخته می‌شود. او در زمانه‌ای می‌زیست که افزون بر روند رو به رشد گردآوری و تدوین احادیث، مذاهب فقهی در حال پدیدار شدن بودند و بازار آشفته بحث‌های کلامی نیز رو به گرمی بود. در چنین شرایطی حیات فکری و سیاسی شیعه به تدوین اصول و بنیادهای فکری آن بستگی داشت و برجسته‌ترین بازمانده خاندان رسول خدا عهده‌دار انجام آن شد و «مکتب جعفری» را بنیان نهاد.

جزئیات

معیارهای نظام اسلامی از منظر امام صادق(ع)

۱۴۰۰ مرداد ۱۵

از نظر امام «شاخص اسلامیّت» نظام، «عدالت» است و «شاخص عدالت»، «رفتار انسانی» حکمرانان و شاخص رفتار انسانی، رعایت «حقوق مردم» و پرهیز از زبان زور و عنف.

جزئیات