کتاب گام های بیداری

آشنایی با کتاب «گام های بیداری»، تازه ترین اثر آیت الله سید محمد شیرازی

۱۴۰۰ مرداد ۰۷

این کتاب مشتمل بر دو بخش است که در بخش اول (مقدمات اساسی انجام اصلاحات) به ویژگی های لازم برای اصلاح گران می پردازد و در بخش دوم مباحثی را پیرامون دیکتاتوری بیان می کند

جزئیات