#فوعه و کفریا

تروریست ها اجازه خروج شیعیان فوعه و کفریا را طبق توافق نمی دهند

۱۳۹۵ آذر ۳۰

بعد از گذشت چندین روز از تفاهم نامه خروج تروریست ها از حلب در قبال خروج 4 هزار نفر از اهالی فوعه و کفریا تنها در دو شب گذشته حدود 500 نفر توانستند از این دو رستا خارج شوند.

جزئیات