ترور سفیر روسیه

نفوذ گروههای تندرو در سازمانهای نظامی و امنیتی ترکیه

۱۴۰۰ مرداد ۱۵

بشار اسد، گفته بود هر کسی عقرب را در جیب خود می گذارد باید انتظار این را نیز داشته باشد که روزی وی را نیش بزند، جیب اردوغان این روزها پر از عقرب و مار و عنکبوت سمی است

جزئیات