#افراط گرایی در ترکیه

نفوذ گروههای تندرو در سازمانهای نظامی و امنیتی ترکیه

۱۳۹۵ آذر ۳۰

بشار اسد، گفته بود هر کسی عقرب را در جیب خود می گذارد باید انتظار این را نیز داشته باشد که روزی وی را نیش بزند، جیب اردوغان این روزها پر از عقرب و مار و عنکبوت سمی است

جزئیات