مناسک یا اخلاق

انجام مناسک یا پاسداشت اخلاق؛ کدامیک نشانه دینداری است؟

۱۴۰۰ مرداد ۰۱

مردمی که از حکومت خود ناراضی هستند و حکومت هم به نام دین است، در اینجا مقابله با حکومت به مقابله با دین می‌انجامد و اخلاق هم که جزئی از آن است آسیب جدی می‌بیند.

جزئیات