#کودکان جنگ زده

اثرات روانی جنگ بر کودکان سوریه

۱۳۹۶ فروردین ۱۸

جنگ تأثیر ماندگاری بر توانایی یادگیری کودکان سوری، حافظه، تعاملات اجتماعی، استرس و ترس و توانایی کنترل احساسات آنها در آینده خواهد داشت. این تجارب ممکن است به نسل بعدی نیز منتقل شود و ما نسل‌هایی از افراد دچار مشکلات روان را که خود مشکلات اجتماعی و اقتصادی در پی خواهد داشت، در سوریه شاهد باشیم.

جزئیات

نسل سوخته خاورمیانه

۱۳۹۵ دی ۰۴

كودكان خاورمیانه اكنون به جای تحصيل و آماده‌شدن برای آينده، يا در اردوگاه‌های مرزی و مستقر در كشورهای ديگر آواره و سرگردانند، يا سلاح به‌دست گرفته‌اند و مشغول جنگ هستند

جزئیات