#اهمیت آموزش

چرا خاورمیانه به دموکراسی نمی رسد؟

۱۳۹۹ دی ۰۱

شهروندان عرب تشنه این هستند که خود حکمرانانشان را انتخاب کنند ولی آنچه آنان پیش و بیش از این هدف نیاز دارند، نهادهای مستقل است

جزئیات

پاسداشت حقّ آموزش و تربيت

۱۳۹۶ بهمن ۱۲

حقّ آموزش و تربيت مهم‏ترين حقّى است كه مردمان بر حكومت دارند، بدين‏ معنا كه حكومت‏ها موظف ‏اند تمام زمينه‏ هاى لازم براى آموزش و تربيت مردمان را فراهم كنند، كه همه سعادت‏ها و شقاوت‏ها، راست شدن‏ها و به انحراف رفتن‏ها، سلامت‏ها و ناسلامتى‏ ها در گرو آموزش و تربيت است. هر جا بدى و زشتى رخ مى ‏نمايد، حاصل آموزش و تربيتى نادرست است. چنان‏كه در آموزه ‏هاى امام على(ع) آمده است: «عَدَمُ الْأَدَبِ سَبَبُ كُلِّ شَرٍّ؛ فقدان ادب و تربيت، سبب هر شرّ و بدى است.»

جزئیات

اگاهی اجتماعی راهکار مقابله با دیکتاتوری

۱۳۹۶ تیر ۱۵

جهل و نادانی اسباب رشد ظلم و استبداد را فراهم ساخته و موجب نابودی آمال و اهداف انسانی می شود. پس باید با نشر فرهنگ علم و آگاهی در بین مردم و ایجاد شناخت در اموری چون: بهداشت، قانون، انتخابات، نظام سیاسی و غیره، زمینه ای را فراهم کنیم تا جامعه به رشد فکری و درک صحیح از امور پیرامون دست یافته و اسباب ظهور هرگونه دیکتاتوری از بین رود.

جزئیات

نسل سوخته خاورمیانه

۱۳۹۵ دی ۰۴

كودكان خاورمیانه اكنون به جای تحصيل و آماده‌شدن برای آينده، يا در اردوگاه‌های مرزی و مستقر در كشورهای ديگر آواره و سرگردانند، يا سلاح به‌دست گرفته‌اند و مشغول جنگ هستند

جزئیات