#آمار جرایم

وقتی آمار خشونت به مرز هشدار می رسد

۱۳۹۵ دی ۰۷

آمارها گویای آن است که در هر 9 ثانیه یک خشونت در کشور رخ می دهد و یکی از مهم ترین دلایل حضور جوانان در زندان به عدم توانایی در کنترل خشم باز می گردد.

جزئیات