#وضعیت جامعه ایران

افسردگی، زنگ خطر جامعه ایران

۱۳۹۶ اردیبهشت ۱۰

افسردگی، استرس و اضطراب، مفاهیم اشنایی است که در جامعه ایران هر روز شیوع بیشتری می یابد و امارها از چند برابر شده ان در 30 سال اخیر دلالت دارد. نوشتار پیش رو ابتدا امارهای موجود را برررسی می کند و سپس به اسباب و دلایل و راه حل ان می پردازد.

جزئیات

وقتی آمار خشونت به مرز هشدار می رسد

۱۳۹۵ دی ۰۷

آمارها گویای آن است که در هر 9 ثانیه یک خشونت در کشور رخ می دهد و یکی از مهم ترین دلایل حضور جوانان در زندان به عدم توانایی در کنترل خشم باز می گردد.

جزئیات