روش زندگی حضرت محمد

پیامبر اسلام، پیروز استقامت

۱۴۰۰ مرداد ۰۶

طبق فرمایش خداوند در قرآن «برای شما در زندگی رسول خدا سرمشق نیکویی بود» و یکی از رفتارهای شایسته رسول الله که باید نیک در آن نگریست و از آن الگو گرفت، تلاش خستگی ناپذیر و صبر در برابر مشکلات است. پیامبری که پیش از بعثت، عزیزترین کس در میان قریش به شمار می رفت، پس از بعثت آماج حملات و کینه ورزی آنان قرار گرفت اما از پای ننشست و با توکل به خدا دست از تلاش برنداشت.

جزئیات

پاسداشت کرامت انسان در سیره پیامبر خاتم

۱۴۰۰ مرداد ۰۶

او برترین مخلوق و علت خلقت بود ولی در همان حال کرامت هیچ بشری را نادیده نمی‌گرفت. چنین نگاهی بود که دوست و دشمن را پروانه‌وار گرد شمع وجودش جمع کرده بود.

جزئیات

علل پيشرفت اسلام

۱۴۰۰ مرداد ۰۶

انتشار اسلام مرهون علل معنوی و روانی بوده است نه معلول زور و فشار چراکه مردم را می توان به اكراه و زور وادار كرد تا كاری را انجام دهند، ولی نمی توان آنان را مجبور نمود تا مكتب و مذهبی را باور كنند

جزئیات