رابطه امریکا با خاورمیانه

نقش ترامپ در رفع بحران خاورمیانه

۱۴۰۰ مرداد ۱۰

انتخاب دونالد ترامپ به ریاست جمهوری ایالات متحده، می‌تواند آغازگر راهی برای گفت‌وگو میان ایران و شورای همکاری خلیج فارس باشد.

جزئیات

ترامپ و خاورمیانه نگران

۱۴۰۰ مرداد ۱۰

شاید هیچ زمان اینقدر خاورمیانه پرتنش و اشوب زده نبوده و حال در این میان فردی جنجالی، ناآشنا و غیر قابل پیش بینی رئیس جمهور امریکا می شود. از این انتخاب مردم آمریکا همه نگران و مضطربند و می پرسند چه اینده ای با سیاستهای جدید امریکا در انتظار انهاست؟

جزئیات