مدارس آمریکا

تلاش ترامپ برای برگزاری مراسم عبادی در مدارس آمریکا

۱۴۰۰ مرداد ۱۵

با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری سال 2020 آمریکا، دونالد ترامپ سعی دارد موضوع عبادت در مدارس را به لیست موضوعات چالش‌برانگیز مورد بحث خود بیافزاید.

جزئیات