#سکولاریسم در کشورهای اسلامی

ترویج کفر و رد ایمان در جهان امروز

۱۳۹۵ دی ۲۹

مطالعات اخیر سازمان های پژوهشی گویای افول دینداری و افزایش چشمگیر بی دینان در جهان است، امری که به جوامع غربی محدود نگشته و دامنگیر کشورهای اسلامی نیز شده است. به دلیل اهمیت موضوع جمعی از پژوهشگران و اساتید دانشگاه کشور عراق، طی نشستی در مؤسسه تحقیقاتی-پژوهشی آیت الله شیرازی برای بررسی دلایل رشد الحاد به بحث و گفت و گو نشستند.

جزئیات