شیعیان پاکستان

اگر دولت پاکستان از شیعیان حمایت نکند، آنان به سمت سپاه سوق پیدا می کنند

۱۴۰۰ مرداد ۱۰

سیاست عربستان و ضیاء الحق برای مهار نفوذ ایران در پاکستان از طریق تقویت گروههای تندروی سنی، ممکن است نتیجه عکس دهد

جزئیات

داستان مفقود شدگان شیعه در پاکستان

۱۴۰۰ مرداد ۱۰

۱۴۰ شیعه پاکستانی در بیش از دو سال گذشته ناپدید شده‌اند. خانواده‌های این افراد معتقدند که آن‌ها در بازداشت دستگاه امنیتی هستند

جزئیات

سختی شیعه بودن در پاراچنار پاکستان

۱۴۰۰ مرداد ۱۰

شیعه بودن در جهان امروز سخت است، به خصوص در جهان اسلام، جایی که آتش فتنه سلفی- تکفیری با پول آل سعود و اسلحه جنگ سالاران غربی به شدت شعله‌ور شده است.

جزئیات