نقض برجام

امنیتی‌های اسرائیل به نتانیاهو: با برجام کاری نداشته باشید

۱۴۰۰ مرداد ۰۱

از رابطه نتانیاهو و ترامپ خبرهای ضد و نقیضی به گوش می رسد؛ از یک سو تندروهای یهودی که رئیس جمهور جدید امریکا را احاطه کرده اند و از سوی دیگر بعد از اولین تماس تلفنی دو رئیس جمهور، نتانیاهو نشست اضطراری با کابینه اش برگزار کرده و از انها میخواهد الحاق شهرکهای جدید به خاک اسرائیل را متوقف نمایند. در نشست پیش روی دو رئیس جمهور چه اینده ای در انتظار برجام خواهد بود؟

جزئیات