القاعده عربستان

اطلاعات میدانی از القاعده عربستان

۱۴۰۰ مرداد ۰۸

دلیل چندانی برای این ادعا وجود ندارد که گفته شود؛ شکست دررسیدن به آمال و خواسته‌ها سبب حس ناکامی‌در اعضای القاعده عربستان شده و آن‌ها را برای تمرد و مخالفت آماده کرده است

جزئیات