#شهادت شیخ نمر

بیانات ایت الله سید مرتضی شیرازی به مناسبت شهادت علامه شیخ نمر

۱۳۹۴ دی ۱۵

گزیده بیانات ایت الله سید مرتضی شیرازی در ابتدای درس خارج در حوزه علمیه نجف اشرف به مناسبت شهادت علامه شیخ نمر رضوان الله علیه

جزئیات