حاکم اسلامی

حاکمان معامله گر و سکوت جامعه در برابر انحراف

۱۴۰۰ مرداد ۱۳

حضرت علی علیه السلام اصول اخلاقی را سرلوحه حاکمیت خویش و کارگزارانش قرار می دهد. انها را از معامله گری برای رسیدن به منافع مادی نهی میکند و مردم را نیز از سکوت در برابر انحرافات و مظالم باز می دارد و نسبت به گسترش سیاست بی‌مبالاتی، نادیده گرفتن کجروی‌ها هشدار می دهد. چرا که این رفتارها در حقیقت بی‌توجهی نسبت به حقوق مظلوم و اولویت دادن به منافع و اهداف خویش است و در نهایت به انهدام روابط انسانی می انجامد..

جزئیات

حق برابری همگان مقابل قانون

۱۴۰۰ مرداد ۱۳

در هر حکومتی این زمینه وجود دارد که زمامداران، خود را در برابر قانون چون دیگران ندانند و برای خویش، جایگاه ویژه قائل باشند» حال آنکه امیرمؤمنان بارها بر «حقّ برابری همگان مقابل قانون» تاکید کرده اند

جزئیات

ویژگی های حاکم اسلامی در نهج البلاغه

۱۴۰۰ مرداد ۱۳

یکی از موضوعاتی که در نهج البلاغه به طور گسترده بدان پرداخته شده است، مسأله حکومت، ویژگیهای حاکم و حقوق و وظایفی است که او نسبت به مردم بر گردن دارد.

جزئیات