شناخت امام زمان

وظایف شیعیان در دوران غیبت

۱۴۰۰ مرداد ۱۵

دوران غیبت حضرت مهدی (عج) زمانی بس طولانیست، دورانی به بلندای بیش از هزار سال. وظایف شیعیان در این دوران چیست؟ نوشتاری که می خوانید برگرفته از سلسله دروس تفسیر ایت الله سید مرتضی شیرازی می باشد.

جزئیات

حضرت حجت (عج)، رحمت بی پایان و واسطه فیض الهی

۱۴۰۰ مرداد ۱۵

امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف را از کدامین دریچه باید به جهانیان معرفی کرد؟

جزئیات