حکومت سلامی

تساوی حقوق در رفتار سیاسی امیرالمونین علی(ع)

۱۴۰۰ مرداد ۰۷

اميرمؤمنان سلام الله عليه ـ همچون پيامبر اسلام صلى الله عليه وآله ـ سياست خويش را بر شالوده برابرى عادلانه ميان افراد مختلف امّت قرار داد وب

جزئیات